I Komunia Święta

komuniasw.png

I Komunia Święta

Do sakramentu Eucharystii przygotowują się dzieci z III klasy szkoły podstawowej, zdarzają się czasami przypadki starszych dzieci, które nie przyjęły wcześniej tego sakramentu. Przygotowanie dzieci do pierwszej komunii św. odbywa się, na lekcjach religii w szkole, na niedzielnej Mszy św. o godz.12:00 oraz w domu rodzinnym. W tym przygotowaniu olbrzymią rolę odgrywają rodzice choćby przez wspólny udział w niedzielnej Eucharystii czy poprzez modlitwę z dzieckiem. O miejscu przygotowania

Rodzice w trzecią niedziele miesiąca po mszy o godz.12:00 w  mają spotkania, w czasie których, podejmowane są tematy teologiczne i sprawy organizacyjne przed I Komunią Świętą dzieci. Bezpośrednie przygotowanie do I Komunii świętej odbywa się od Niedzieli Miłosierdzia na mszy o godz. 13 30. Dzieci sakrament Eucharystii przyjmują w niedzielę przed Uroczystością Bożego Ciała.
Miejsce przygotowania Miejscem katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych jest przede wszystkim parafia zamieszkania (por. Dyrektorium katechetyczne Kościoła w Polsce, Kraków 2001, 76-77). Do sakramentów świętych dopuszcza własny proboszcz lub kapłan przez niego wyznaczony.
Podczas roku szkolnego dzieci klas II i ich rodzice powinni uczestniczyć w następujących celebracjach liturgicznych:
  • wrzesień – nabożeństwo rozpoczynające roczne przygotowanie,
  • październik – nabożeństwo różańcowe z wręczeniem dzieciom różańców,
  • listopad – celebracja Mszy św. roratniej i wręczenie dzieciom książeczek,
  • grudzień – nabożeństwo z intronizacją Pisma świętego i wręczenie medalika lub krzyżyka,
  • luty – nabożeństwo z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i z poświęceniem świec,
  • marzec – nabożeństwo drogi krzyżowej,
  • kwiecień – nabożeństwo pokutne,
  • maj – nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny,
  • czerwiec – nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 
Wszelkie inne informacje i wiadomości można uzyskać w kancelarii parafialnej.

«Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy,
którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa,
zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem
z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli
w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.»
- Rz 6,3-4

Image
Email
kancelaria@andrzejbobola.pl

Telefon
+48 739 135 949

Adres
ul. Wąska 93, 18-400 Łomża
Copyright © 2024. All Rights Reserved.

Parafia Andrzeja Boboli w Łomży