Wieczysta Adoracja

Image

Modlitewna Grupa Adoracyjna 24 h

W Kościele pw. Świętego Andrzeja Boboli w Łomży odbywa się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Ta wyjątkowa inicjatywa narodziła się na kanwie comiesięcznych spotkań wiernych w kościele. „Pragniemy aby Chrystus był dostępny 24 godziny na dobę dla każdego z nas” – mówi ks. Andrzej Popielski, proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Łomży.

 

 

– Mamy taką nadzieję i przekonanie, że ta wieczysta adoracja jest takim spotkaniem z Panem Bogiem. Od pięciu lat trwaliśmy nas spotkaniach z Chrystusem raz w miesiącu – piątek, sobota, niedziela. Od Wielkiego Postu już trwamy w każdy piątek, sobotę i niedzielę miesiąca. Poprzednio trwaliśmy tylko w te ostatnie piątki, soboty i niedziele miesiąca, a od Święta Bożego Ciała, tego wielkiego święta, pragniemy aby Chrystus był dostępny 24 godziny na dobę dla każdego z nas – wyjaśnia ks. Andrzej Popielski, proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Łomży.

Inicjatorami wiecznej adoracji byli Halina i Kazimierz Łupińscy. Przyszli oni do ks. Popielskiego z takim pomysłem po rekolekcjach. 

– Od 15 lat należymy do Ruchu Małżeńskiego Equipes Notre Dame. Od 11 lat, prawie codziennie, uczestniczymy we Mszy Świętej. Było to potrzebą naszego serca. Korzystaliśmy z adoracji Najświętszego Sakramentu w Katedrze, bo Pan Jezus w ciągu dnia jest wystawiony. I w pewnym momencie pojawiła się taka potrzeba, żeby u nas w parafii też była adoracja Najświętszego Sakramentu – mówi Halina Łupińska i dodaje, że proboszcz parafii bardzo szybko odpowiedział na tę prośbę. 

Żeby wieczna adoracja mogła odbywać się w danej parafii konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim muszą być osoby, które chcą adorować Najświętszy Sakrament, tak żeby nie był on samotny. W parafii pw. Św. Andrzeja Boboli sporządzona została lista wiernych, którzy podejmą ten trud adoracji. 

– Potrzebny na pewno jest człowiek, bo monstrancja Najświętszy Sakrament zawsze jest w kościele – mówi ks. Andrzej i dodaje, że początkowo był problem z zapewnieniem obecności wiernych w godzinach nocnych. – Osoby, które podejmą raz trud bycia na adoracji Najświętszego Sakramentu odchodzą uwzniośleni i mają pragnienie. Odchodzą z takim przekonaniem, że to jest moja godzina. Myślę, że też słyszą ten głos Jezusa Chrystusa, który modląc się w Ogrójcu mówił do apostołów „jednej godziny nie mogliście ze mną być”.

Z ks. Andrzejem Popielskim, proboszczem parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Łomży oraz z Haliną i Kazimierzem Łupińskimi rozmawiała Joanna Ekstowicz:

«Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy,
którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa,
zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem
z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli
w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.»
- Rz 6,3-4

Image
Email
kancelaria@andrzejbobola.pl

Telefon
+48 739 135 949

Adres
ul. Wąska 93, 18-400 Łomża
Copyright © 2024. All Rights Reserved.

Parafia Andrzeja Boboli w Łomży