Odnowa w Duchu Św.

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków.
Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele”
Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na dwu-trzygodzinnych spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele; spotkania odbywają się zwykle przy parafii.
W naszej parafii spotkania Odnowy w Duchu Świętym odbywają się we wtorek o godz. 18.30. Należy do niej 24 osób, na cotygodniowe spotkania uczęszcza od 10 do 15 osób. Osoby te uczestniczą w rekolekcjach organizowanych przez ten ruch, a w roku 2012 grupa ta zorganizowała Rekolekcje Ewangelizacyjne. Patronem grupy jest Święta Rodzina, duchowym opiekunem od 2012 roku ks. Kamil Paź.

 • ks. Kamil
 • Zbyszek Wykowski
 • Jola Wykowska
 • Tereska Dobkowska
 • Bożenka Chludzińska
 • Rysiek Chludziński
 • Basia Cwalina
 • Gosia Obrycka
 • Jola Ołdakowska
 • Rysiek Żok
 • Basia Dębosz
 • Stasia Słapińska
 • Lucyna Gniazdowska
 • Renia Żelazna
 • Renia Pieńkowska
 • Lucjan Polkowski
 • Zosia Tomasiewicz
 • Iza Kiszko
 • Teresa Wilk
 • Ewa Przestrzelska
 • Irena Pianka
 • Cecylia Ostrowska
 • Jadwiga Mieczkowska
 • Edyta Gralewska
 • Ewa Duchnowska

 

«Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy,
którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa,
zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem
z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli
w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.»
- Rz 6,3-4

Image
Email
kancelaria@andrzejbobola.pl

Telefon
+48 739 135 949

Adres
ul. Wąska 93, 18-400 Łomża
Copyright © 2024. All Rights Reserved.

Parafia Andrzeja Boboli w Łomży